Nasz zespół rzeczoznawców majątkowych sporządza opinie o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowy w celach:

 • kredytowych,
 • spadkowych i darowizn,
 • negocjacji,
 • odszkodowawczych,
 • aktualizacji opłat,
 • aportu,
 • ubezpieczeniowych,
 • indywidualnych potrzeb inwestora,
 • egzekucyjnych
 • innych określonych przez Zleceniodawcę.

Inne usługi i opracowania nie będące operatami szacunkowymi:

 • analizy rynków nieruchomości, w tym analizy stawek czynszów
 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • inwentaryzacje w celu ustalenia powierzchni użytkowej budynków oraz oznaczenia,
 • określanie wartości dla indywidualnych potrzeb inwestora,
 • określanie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • ekspertyzy dotyczące efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju.

Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu operatów szacunkowych dla dużych przedsiębiorstw jak i indywidualnych klientów. Stale poszerzamy naszą wiedzę i kompetencje poprzez branie udział w szkoleniach (w tym z wycen dla potrzeb sektora bankowego zorganizowany przez Związek Banków Polskich), a także poprzez współprace z innymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Przedmiotem naszych wycen i analiz są głównie:

 • obiekty przemysłowe
 • grunty pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne
 • budynki i lokale mieszkalne (domy jednorodzinne, kamienice mieszkalno – użytkowe, mieszkania)
 • budynki i lokale handlowe i usługowe
 • biurowce
 • budowle i konstrukcje drogowe
 • maszyny i urządzenia produkcyjne i hutnicze

Cena naszych usług jest ustalana indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem i zakresem opracowania. Na cenę wpływa rodzaj obiektu, jego wielkość, ilość dostępnej dokumentacji posiadanej przez Zleceniodawcę oraz ilość zamawianych wycen.