Przedsiębiorstwo geodezyjne Gradus powstało w 1988 roku i od początku swej działalności związane było z Hutą Batory na terenie której znajdowało się pierwsze biuro. W latach 90 – tych wykonywane były roboty geodezyjne na terenie miast: Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej i Zabrza. W wyniku wygranych przetargów na roboty geodezyjne współpracowano z Urzędami Miejskimi w Katowicach, Świętochłowicach, Chorzowie i Siemianowicach Śląskich.

Wykonywane były m.in. mapy numeryczne:

  • teren byłej Kopalni „Gottwald” w Katowicach na zlecenie Nowe Centrum S.A. (teren dzisiejszej Silesi City Center)
  • terenu Kopalni „Wujek” w Katowicach
  • terenu budowy osiedla „Bulwary Rawy” w Katowicach realizowanego przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego S.A.
  • terenu w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej z trasą krajową nr 93 w Mikołowie.

Firma realizowała wydzielenie pasa Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku od ul. Brackiej w Katowicach przez Chorzów do ronda w Rudzie Śląskiej – Chebzie.

W latach 1988 – 2002 stale obsługiwała Hutę „Jedność” i Hutę „Batory”

W 2002 roku nastąpił podział przedsiębiorstwa na dwie firmy: Biuro Geodezyjne „Gradus 1” Jan Dziemba i Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Gradus – 2” Grzegorz Kapała.

Od 2002 roku nasza firma wykonywała prace głównie w zakresie geodezji katastralnej, a także modernizacje ewidencji gruntów i budynków m.in w Imielinie, Tarnowskich Górach, Andrychowie, Miasteczku Śląskim, Lublińcu, w Byczynie koło Kluczborka oraz na terenie innych powiatów.

Naszą firmę tworzą:

Jan Dziemba – ukończył studia geodezyjne z tytułem inżyniera na AGH w Krakowie. Pracował w latach 70 – tych w OPGiK w Katowicach oraz kierował zespołem geodetów na Hucie Batory w Chorzowie do 1988 roku. Posiada uprawnienia geodezyjne, a w 1992 roku zyskał tytuł rzeczoznawcy majątkowego z numerem 102. W 1995 roku pełnił funkcję kierownika ośrodka geodezyjnego w Katowicach. Autor wielu opracowań geodezyjnych i operatów szacunkowych.Aktualnie zarządza pracami związanymi z wyceną nieruchomości. Prywatnie kibic sportowy, biegacz i miłośnik wycieczek górskich.

Piotr Dziemba – ukończył studia na kierunku geodezja i kartografia z tytułem magistra inżyniera. Od 2005 roku posiadacz uprawnień geodezyjnych. Koordynował pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz w tworzeniu map numerycznych. Aktualnie koordynuje i nadzoruje pracę zespołów geodezyjnych w naszej firmie oraz pracuje jako biegły sądowy przy sadzie okręgowym w Bielsku – Białej. Interesuje się informatyką, fotografią oraz bierze udział w biegach długodystansowych.

Wojciech Dziemba – magister inżynier geodeta po studiach na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2005 roku pracował w firmie w formie dorywczej a od 2011 roku dołączył do zespołu na stałe. We wrześniu 2014 roku zdobył tytuł rzeczoznawcy majątkowego numer 6109. Sporządza operaty szacunkowe oraz analizy rynków nieruchomości. Miłośnik wspinaczki skałkowej, biegów górskich oraz informatyki.

Resztę zespołu stanowią:

Iwona Delega – technik geodeta, związana z firmą od 2000 roku, zajmująca się opracowaniami kameralnymi.

Marzena Wręczycka – technika geodeta, w firmie od 2008 roku, na początku wykonująca prace geodezyjne, a od 2010 roku bierze udział w procesie wycen nieruchomości.

Kamil Toma – technik geodeta, pracuje z nami od 2008 roku, od 2 lat prowadzi prace związane z inwentaryzacją przyłączy gazociągowych.

Marcin Chrząszcz – technik geodeta, pracownik od 2009 roku, pomaga przy opracowaniach pomiarów geodezyjnych.