Nasza firma wykonuje następujące usługi geodezyjne:

  • podziały nieruchomości
  • wznowienia znaków geodezyjnych
  • rozgraniczenia
  • wykonywanie map do celów projektowych
  • pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
  • geodezyjna obsługa inwestycji przemysłowych, drogowych i mieszkalnych
  • regulacja stanów prawnych

Cena naszych usług jest ustalana indywidualnie. Na cenę wpływa rodzaj wykonywanych prac oraz ich zakres.